ELMA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

  • İnsan ve doğa dostu tarımla üretilmiş, doğal veya organik elma olmasına
  • Zirai ilaç ve ağır metal kalıntılarından ari olmasına
  • Elmaların havası, suyu ve toprağı temiz plantasyonlardan hasat edilmiş olmasına
  • Meyveler hasat edildikten sonra herhangi bir mum yada wax uygulaması yapılmamış olmasına
  • Hasattan sonra doğru sıcaklık ve hijyen koşullarda saklanmış olmasına
  • Elma ile temas eden ambalajların gıdaya uygun olmasına
  • Zirai ilaç yada ağır metal içeren diğer meyve ve sebzelerle temas etmemiş olmasına
  • Renginin parlak ve canlı olmasına
  • Ezilmemiş ve darbe almamış olmasına
  • Doğru zamanda hasat edilmiş olmasına