KİRAZ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

 • İnsan ve doğa dostu tarımla üretilmiş, doğal veya organik kiraz olmasına
 • Zirai ilaç ve ağır metal kalıntılardan ari olmasına
 • Kirazların havası, suyu ve toprağı temiz plantasyonlardan hasat edilmiş olmasına
 • Hasattan hemen sonra hiç bekletilmeden size ulaşmış olmasına
 • Kiraz ile temas eden ambalajların gıdaya uygun olmasına .
 • Zirai ilaç yada ağır metal içeren diğer meyve ve sebzelerle temas etmemiş olmasına
 • Renginin parlak ve canlı olmasına
 • Meyve etinin diri olmasına
 • Ezilmemiş ve çatlamamış olmasına
 • Doğru zamanda hasat edilmiş olmasına
 • Meyvesinin saplı olmasına
 • Sapının yeşil ve canlı olmasına